De imkerij

De imkerij van Buckfast Holland bestaat uit ca. 200 productievolken. Deze worden gehouden in modified Dadant kasten. Alle volken worden voorzien van z.g. ‘’eiland aangepaarde koninginnen’’. Zij worden zowel voor selectie als voor honingwinning gebruikt.

Ook telt onze imkerij ca. 80 volken in zesraams Dadant kasten en ca. 200 MiniPlus kastjes. Hierin worden voornamelijk onze teeltkoninginnen bewaard alsmede overwinterde koninginnen voor eigen gebruik en voor de verkoop.

De volken zijn verdeeld over ruim 30 bijenstanden, verspreid over een gebied in een straal van 35 km. in het middenwesten van Nederland.

Nederland is voor bijen een schraal land met maar weinig goede drachtgebieden. Wij moeten het voornamelijk hebben van voorjaarsdracht en linde. Om wat extra honing te winnen reizen wij met een gedeelte van onze volken naar Wilg, Koolzaad, Balsemien en een enkele keer ook naar de hei.

Onze volken worden gebruikt voor honingproductie, teelt en selectie. Wij telen niet in grote aantallen maar gaan voor kwaliteit. Omdat het winnen van honing in Nederland niet vanzelfsprekend is, is dit voor ons een belangrijk selectie criterium. De beste volken selecteren zich hierdoor vanzelf uit.

Al meer dan tien jaar ligt bij ons de focus op selectie en koninginnenteelt. In het voetspoor van Broeder Adam reisden wij naar o.a. Anatolië (2011) en Sinop (2014).

Jaarlijks bezoeken wij bevriende buitenlandse buckfasttelers. Met hen wisselen wij teeltmateriaal uit om nieuwe buckfastlijnen op te zetten.

Het vele jaren zoeken naar geschikt teeltmateriaal resulteert er in dat wij nu beschikken over een unieke verscheidenheid aan teeltlijnen en dus een enorme genenbank. Voor zover ons bekend uniek in Europe. Met ons huidige teeltmateriaal beschikken wij over een enorme genenbank. Voor zover ons bekend uniek in Europa.