Marken

Al sinds begin jaren negentig is er een bevruchtingsstation voor Buckfast bijen op het geïsoleerde eiland Marken.

Om de zuiverheid van het Buckfast-ras te behouden en waar mogelijk de eigenschappen te verbeteren, wordt door Buckfast Holland gebruik gemaakt van dit bevruchtingsstation. Het station wordt beheerd door Stichting Buckfast Marken. Via de APV van Waterland, waar Marken onder valt, is geregeld dat het houden van bijenvolken op Marken is voorbehouden aan deze Stichting.

Buckfast Holland heeft het alleenrecht voor de verkoop van “Marken” koninginnen.